BejelentkezésSzavazás

Tanítanál a tanportal.hu virtuális tantermében?

Igen - 68.5%
Nem - 15.1%
Szeretnék, de még nem vagyok elég felkészült - 16.4%

Kártyás fizetés szolgáltatója:

Kártyás fizetés szolgáltatója

Elfogadott kártyák:

magántanár kereső

tanfolyam kereső

diák kereső

Használati feltételek

Üdvözöljük a Tanportál oldalon! A tanportal.hu weboldal (továbbiakban „Weboldal”) használatát a jelen Használati Feltételek és az Adatkezelési Szabályzat együttesen szabályozzák. A Weboldalra, tulajdonosaira és üzemeltetőire a továbbiakban „Szolgáltató”-ként hivatkozunk. A Weboldalt felkereső látogatók, felhasználók, hírlevél előfizetők, ügyfelek és üzleti partnerekre a továbbiakban „Felhasználó”-ként hivatkozunk. A honlapon lévő oldalak megnyitásával, a rajta levő információk megtekintésével illetve adatkérő űrlapok kitöltésével Felhasználó elfogadja a Használati Feltételeket és az Adatkezelési Szabályzatot.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a tanportal.hu szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

Tartalom

A Felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Szolgáltató keretrendszerén belül elhelyez vagy megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, személyes üzeneteket - és bármely tartalom következményeit is. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek. A Weboldalon elérhető tartalom illetve annak részletei (képek, grafikák, design elemek, szövegek, cikkek, szöveg és cikkrészletek, videók) üzleti célú felhasználása, elektronikus vagy nyomtatott formában történő publikálása, továbbértékesítése, a Weboldal változatlan formában történő tükrözése a Szolgáltató erre vonatkozó írásos felhatalmazása nélkül tilos. A Weboldalon látható tartalom megtekintésével a Felhasználó elfogadja, hogy a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi következményekkel jár.

A Weboldal kárfelelőssége

A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősséget a Weboldalon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, megbízhatóságáért, vagy jogszerűségéért. A Weboldal kárfelelősséget nem vállal a Felhasználó által igénybevett Szolgáltatás, vagy tartalom következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért.

A Felhasználó kárfelelőssége

Felhasználó, amennyiben a Weboldal használatával olyan kárt okoz, amelyért a Weboldal javítási díjat kell fizessen, köteles azt megtéríteni.

A Weboldal használata, elemzése, visszafejtése

A Felhasználók nem látogathatják, illetve nem közölhetnek adatokat a Weboldallal valaki más nevében. A Felhasználók nem használhatnak olyan módszereket, robotokat, egyéb célprogramokat és eszközöket, amelyek a Weboldal által biztosított felhasználói felület és funkcionalitás mellőzésével próbálnak a Szolgáltatás tartalmához, a Felhasználók adataihoz vagy a Weboldal szerkezetéhez hozzáférni vagy azt bármilyen formában elemezni, biztonsági képességeit tesztelni. Amennyiben a Felhasználó tudomására jut a felhasználói fiókadataival történő illetéktelen hozzáférés vagy annak kísérlete, köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Felhasználó kárfelelősséggel tartozik a Felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik személy általi felhasználásával okozott esetleges károkért. A Weboldal nem vállal felelősséget a Felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért.

Jogi nyilatkozat

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldal funkcionalitása, az onnan elérhető tartalom, illetve a Weboldal által nyújtott szolgáltatás mentes a hibáktól. A Weboldal és annak tartalma előzetes bejelentés nélkül bármikor változhat. A Weboldal semmilyen felelősséget nem vállal a Weboldal használatából vagy használhatatlanságából eredő, Felhasználó által vélt vagy valós károkért, esetleges számítógép meghibásodásokért. A Felhasználók saját felelősségükre használják a Weboldalt.


<< Vissza
2011-2016 © tanportal.hu