BejelentkezésSzavazás

Tanítanál a tanportal.hu virtuális tantermében?

Igen - 68.5%
Nem - 15.1%
Szeretnék, de még nem vagyok elég felkészült - 16.4%

Kártyás fizetés szolgáltatója:

Kártyás fizetés szolgáltatója

Elfogadott kártyák:

magántanár kereső

tanfolyam kereső

diák kereső

Tanár - diák kommunikáció - a hatékony oktatás kulcsa

A kommunikáció információ átadást jelent. Az emberek közötti kommunikációs viszony igen bonyolult, melyben legfőbb szerepet a gondolkodás jelenti. A pozitív, negatív érzelmek, a környezet és az ahhoz való viszony is befolyásolja az emberi kommunikáció valamennyi fajtáját; ezek a beszéd, az írás és a testbeszéd, mimika.

A tanítás - tanulás folyamán a tanár munkájának legfontosabb eszköze a nyelv. A tanulókkal való kommunikációra tudatosan, tervszerűen kell felkészülnie, figyelembe véve a tanulók tudásszintjét, képességeit. Az iskola intézményében ez mindig nehéz feladat volt, nagy körültekintést igénylő tervezés, a szemléltető eszközök beszerzése, elkészítése is munkával járt. Napjaink internetes korszakában, a technológiai korlátok megszüntek, térbeli határok nélkül érhetünk el személyeket és férhetünk hozzá információkhoz. A hagyományos intézményrendszer, egyre kevésbé tölti be hatásosan szerepét, a tudás átadását. A „jókor jött” Internet technikai és felhasználói feltételei pedig szédületes gyorsasággal fejlődnek és újabbnál újabb lehetőségeket biztosítanak a tudás megszerzésére. Az Internet a másodlagos szóbeliség végső állomása, ahol állandó, interaktív kommunikáció lehetséges. Nem kell iskolába menni és csoportosan frontális oktatásban tanulni. Az Interneten egyénreszabottan, az általunk kiválasztott tanárral tanulhatunk. A tanítás - tanulás folyamatába is egyre inkább beépül az informatikai eszközök, programok használata, mely jobban és gyorsabban hozzásegít a megértéséhez és érdekessé, könnyűvé teszi a tanulást. A tanárok munkájának sikere a digitálisan továbbított információ előállításán, alkalmazásán múlik. Az internetes technika sokféle kommunikációs formát kínál. Lehetővé teszi a szinkron és aszinkron tanulás lehetőségeit. A szinkron tanulásnál a tanár és diák egyszerre ülnek a gépnél, és szóbeli, vagy írásbeli kommunikációt folytatnak egymással. Ilyenkor aktívan együttműködnek. Aszinkron oktatáskor a tanár előre elkészített anyagot biztosít a tanuló számára, aki akkor és addig foglalkozik a tananyaggal még neki megfelel. A kommunikáció sikere egyaránt függ a tanártól és a tanulótól is. A tanár feladata, hogy a szóbeli és írásbeli foglalkozáskor rövid, lényegretörő, egyszerű gondolatmenetű, jól érthető szemléletes ismeretanyagot adjon át a tanulónak. Alkalmazza a virtuális technika nyújtotta grafikai eszköztárat, alkalmazza céltudatosan az internetes kommunikáció eszközeit.

A Hatékony tanulás kulcsa tehát a hagyományos pedagógiai, didaktikai módszerek kiegészítése a digitális eszközök, számítógépes programok alkalmazásával. Magántanár segítségével, rugalmas időbeosztásban, tetszőleges kommunikációs környezetben testreszabottan, a tanár - diák kommunikáció a legoptimálisabban valósulhat meg.


<< Vissza
2011-2016 © tanportal.hu